EN
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

Dopingle Mücadele

Türkiye’de dopingle mücadeleyi kurumsallaştırmak üzere gerçekleştirilecek işbirliğinin ana ilkelerini belirlemek ve dopingle mücadeleyi yürütmek amacıyla 24 Mayıs 2011 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ile imzalanan protokolle 2011 yılının Haziran ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde ‘Dopingle Mücadele Komisyonu’ kuruldu.

İlk toplantısını 29 Haziran 2011 tarihinde yapan komisyon, ‘Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nı hazırladı. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) tüm ülkeler ve uluslararası federasyonlarca kabul edilmiş olan Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) çerçevesinde hazırlanan ‘Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’ İngilizceye çevrilerek 12 Eylül 2011 tarihinde WADA’ya gönderildi. WADA tarafından onaylanan talimat 23 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili bilgiler ve ‘Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’ tüm spor federasyonlarına gönderildi. Federasyonlar ‘Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’na uyacaklarına ve mevzuatlarında bu talimatı uygulayacaklarına dair beyanlarını bildirdiler. Bu beyanlar uyarınca dopingle mücadele faaliyetleri 14 Ekim 2011 tarihi itibariyle başladı.
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’nın ülkemizde uygulamasına ilişkin bilgilendirme ve görüş alma toplantısı federasyonların katılımı ile 20 Ekim 2011 tarihinde Olimpiyatevi’nde yapıldı.

TMOK Dopingle Mücadele Komisyonu’nun hazırlayıp yürürlüğe koyduğu ‘Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı’, ‘Dopingle Mücadele Programı’ ve tüm faaliyetleri inceleyen WADA’nın gönderdiği 18 Kasım 2011 tarihli yazıda, bu faaliyetlerin çok olumlu gelişmeler olduğu ve yapılan çalışmalar nedeniyle komisyonu kutladıkları belirtildi. WADA Kurucular Kurulu’nun 20 Kasım 2011 günü Montreal’de yaptığı toplantıda Türkiye, ‘Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’na uyumlu ülkeler listesine alındı.

Yürürlükte Olan Belgeler

2016 Yılı Yasaklılar Listesi (1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.)
Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı-2015
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnalarına İlişkin Uluslararası Standart-2015
2015 Yasaklılar Listesi (1 Ocak 2015)
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası (TAKİ) Başvuru Formu

 

Yürürlükten Kaldırılan Belgeler

Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı-2011
Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Talimatı-2011
Doping Kontrolü Talimatı-2011

 

Bildirgeler

WADA İstanbul Bildirgesi
 

Etkinliklerimiz

Yayınlarımız

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi - Turkish Olympic Committee
© 2013 Tüm Hakları Saklıdır