EN
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

Olimpizm Nedir

Olimpizm, spor olayının temel özelliklerinden hareketle ortaya konmuş bir dünya görüşü ve yaşam anlayışıdır. Olimpizm, felsefe gibi dinamik, devinen, gelişen bir bilgi alanı değildir. “Sporun özü nedir” sorusuna belki sonsuzca yanıt verilebilir. Bu yanıtların hepsi de geçerli olabilir ve farklı aydınlanmalar sağlayabilir. Oysa Olimpizm belirli bir anlayıştır. Kuralları ve ilkeleri Olimpik Anlaşma (Olympic Charter) ile belirlenmiştir, değişken ve gelişken değildir.

Olimpiyat Oyunları, Olimpik ilkelere yani Olimpik Anlaşma’ya göre düzenlenir. Olimpiyatların amacı, Olimpizmin içinde bulunan dostluk, kardeşlik, mükemmellik, daha iyiye ve güzele ulaşmak, her türlü dil, din, ırk, politik görüş ve benzerlerinin üzerinde bir olguyu anımsatmak ve bunu yaşatmaktır. Kısacası Olimpizm, Olimpiyat Oyunları’nın temel anlayışıdır.

TMOK, bu temel anlayış çerçevesinde Olimpizmin ve sporun katkılarını anlatarak gençleri spora katılıma teşvik etmek, Olimpiyatların dünyada barış, kardeşlik, mükemmellik kavramlarını nasıl geliştirdiğini göstermek, Olimpiyat Oyunları organize etmenin gençliğe ve ülke kalkınmasına katkısını ortaya koymak amacıyla her fırsatta, her ortamda öğrencilere video gösterileri ile toplantılar düzenlenmektedir.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda doktora öğrencileri için ‘Olimpizm ve Olimpiyat Oyunları Organizasyonu’ dersi, İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda lisans öğrencileri için ‘Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları’ dersi okutulmaktadır. TMOK bu dersler için eğitim materyali ve öğretim görevlisi temin etmektedir.

TMOK ayrıca, Olimpizmin yaygınlaştırılması ve Türk sporuna eğitici kaynak oluşturmak amacıyla çeşitli kitaplar yayınlamaktadır.  Bünyesinde bulunan spor kütüphanesi ile Olimpiyatlar ve sporun tüm dallarındaki yayınları bu konularda araştırma yapmak isteyenlerin hizmetine sunmaktadır.


Etkinliklerimiz

Yayınlarımız

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi - Turkish Olympic Committee
© 2013 Tüm Hakları Saklıdır