Page 83 - Olimpiyat_Dunyasi_s53

Basic HTML Version

dönülmüştür. 1956 yılında
Melbourne’de yapılan Olimpiyat
Oyunları’nda biri grekoromen,
ikisi serbestte olmak üzere üç
altın, iki gümüş ve iki bronz ma-
dalya elde edilmiştir. 1957 yı-
lında İstanbul’da yapılan Dünya
Serbest Güreş Şampiyonası’nın
her sıkletinin seremonisinde bir
Türk güreşçisi şeref kürsüsün-
de yer almıştır. Dört altın, iki gü-
müş ve iki bronz madalya alarak
42 puan toplayan sporcularımız
ile takım olarak yeniden dün-
ya şampiyonluğuna ulaşılmıştır.
1958 yılında Budapeşte’de ya-
pılan Dünya Grekoromen Güreş
Şampiyonası’nda Türkiye iki al-
tın, iki gümüş ve bir bronz ma-
dalya kazanarak takım halin-
de ikinci olmuştur. 1959 yılında
Tahran’da yapılan Dünya Serbest
Güreş Şampiyonası’ndan ise iki
altın, iki gümüş, iki bronz ma-
dalya ile yurda dönülmüştür.
1960 Roma Olimpiyat
Oyunları’nda yedi altın, iki
gümüş madalya kazanıl-
mış, 1962 yılında Toledo’daki
Dünya Şampiyonası’nda gre-
koromende iki, serbestte bir
altın madalya, 1963 yılında
Helsingborg’daki Grekoromen
Dünya Şampiyonası ile aynı
yıl Sofya’daki Serbest Dünya
Şampiyonası’nda birer altın ve
birer bronz madalya elde edil-
miştir. 1964 Tokyo Olimpiyat
Oyunları’nda iki altın, iki gü-
müş, üç bronz madalya alın-
mıştır. 1965’te Manchester’da
düzenlenen Dünya Serbest
Güreş Şampiyonası’nda
Ahmet Ayık 97 kiloda Dünya
Şampiyonu olmuş, 1966 yılın-
da Toledo’daki Dünya Serbest
Güreş Şampiyonası’nda 78 kilo-
da Mahmut Atalay altın madal-
ya almış, şampiyonada üç gü-
müş ve iki bronz madalya daha
kazanan Türkiye dördüncü
kez Dünya Şampiyonu olmuş-
tur. Aynı yıl yeniden başlayan
Avrupa Şampiyonaları (son kez
1949’da yapılmıştı) Türk ve dün-
ya güreşine yeni bir canlılık ge-
tirmiş, Karlsruhe’deki Avrupa
Serbest Güreş Şampiyonası’nda
güreşçilerimiz iki altın, üç gü-
müş, üç bronz madalya ve ekip
halinde ikinci olarak başarı ka-
zanmışlardır. İstanbul’da 1967
yılında yapılan Avrupa Serbest
Güreş Şampiyonası’nda ise
üç altın, bir gümüş, bir bronz
madalya ile takım halinde
Avrupa şampiyonu olunmuş-
tur. Yine aynı yıl Bükreş’te ya-
pılan Dünya Grekoromen Güreş
Şampiyonası’nda 78 kiloda Sırrı
Acar Dünya şampiyonluğunu
kazanmıştır. 1968 Mexico City
Olimpiyat Oyunları’nda güreşçi-
lerimiz grekoromende iki altın,
iki gümüş ve bir bronz madalya
ile kürsüde yer almışlardır.
1970’li yıllarda başlayan ve 1983
yılına kadar süren duraklama dö-
neminde Türk güreşi uluslararası
alanda ancak dört altın madalya
kazanmıştır. Bunlar; 1970 Dünya
Serbest Güreş Şampiyonası’nda
Games. Ahmet Ayık was the
world champion in 97 kilos
of the 1965 World Freestyle
Wrestling Championships held
in Manchester. In 1966, Mahmut
Atalay, 78 kg, won the gold med-
al and Turkey became the world
champion for the fourth time with
three silver and two bronze med-
als won at the World Freestyle
Wrestling Championships or-
ganized in Toledo. Same year,
Turkey was placed second at
the newly restarted European
Championships with two gold,
three silver and three bronze
medals won at Karlsruhe
European Freestyle Wrestling
Championships. Turkey be-
came the European champi-
on team with three gold, one sil-
ver and one bronze medal won
at the 1967 European Freestyle
Wrestling Championship, organ-
ized in İstanbul. Sırrı Acar be-
came the world champion in 78
kg at the World Greco-Roman
Wrestling Championships held in
Bucharest the same year. Turkish
wrestlers won two gold, two sil-
ver and one bronze medal in
Greco-Roman style at the 1968
Mexico City Olympic Games.
Turkey managed to win only
four gold medals in internation-
al competitions during Turkey’s
unproductive period which start-
ed in early 1970s and lasted un-
til 1983. These medals were
won by Ali Rıza Alan, 52 kg,
at 1970 FILA Wrestling World
Championships held in Edmonton,
Canada, Ahmet Ayık, 100 kg, at
1970 European Championships,
Sefer Bayram, 48 kg, at 1972
European Freestyle Wrestling
Championships and Reşit
Karabacak, 82 kg, at 1983
European Freestyle Wrestling
Championships. The only Olympic
medal won during this peri-
od was the silver medal of Vehbi
Akdağ, 62 kg, at the 1972 Munich
Olympic Games. Another suc-
cessful wrestler of the peri-
od was Salih Bora who was the
Mediterranean Games champi-
on of 1975 and 1979 and world
second place holder in 1979, 1981
and 1982.
Modern wrestling changed for
better with Halil Ata’s presiden-
cy of the Wrestling Federation
Olympic World
81